Aðalfundur 2022

Fundur haldinn 28. apríl 2022 í húsakynnum Eignaumsjónar Suðurlandsbraut 30, Reykjavík

Sveinn Guðmundsson formaður setti fundinn og lagði fram tillögu um að Óskar Guðjónsson yrði fundarstjóri sem var samþykkt samhljóða.

Óskar kannaði boðun fundar þar sem hann tilgreindi að hann  var með lögmætum hætti og í samræmi við lög sambandsins, engar athugasemdir bárust við boðun fundarins eða lögmæti hans. Fundurinn hafði verið auglýstur í  landsmálablöðum og netpóstur sendur ennfremur.

Formaður gerði tillögu að Óskar og Sveinn myndi rita fundagerð þar sem ritari hafði boðað forföll vegna vinnu. Fundurinn samþykkti samhljóða.

Í upphafi fundar var Dóra Hjálmarsdóttir, verkfræðingur frá Verkís með erindi um eldhættur í frístundahúsabyggðinni og hvað ber að varast.

Í beinu framhaldi þakkaði formaður sambandsins Dóru fyrir frábær störf í þágu sumarhúsaeigenda á Íslandi fyrir árverkni hennar og störf að þessum málaflokki þar sem hún situr nú í starfshóp um gróðurelda og brunavarnir.  Af því tilefni var Dóra sæmd silfurmerki sambandsins.

Skýrsla formanns:

Formaður flutti þá næst skýrslu og gerði grein fyrir rekstri sambandsins.  Formaður benti á það a skýrslan verður birt í Sumarhúsahandbókinni.  Verið er að vinna að ýmsum hagsmunamálum sambandsins sem mikilvægt er að fá framgang með, s.s. öryggismál sumarhúsa, öryggsnúmer, skyndihjálp og viðbúnað, tryggja eldvarnir og endurbætur á lögum.  Lögheimilisskráning er nauðsynleg og ljóst er að það þarf að skipa starfshóp aftur líkt og sambandið fékk í gegn fyrir nokkrum árum til að fara yfir

Það hefur aukist milli ára að sótt hefur verið til sambandsins með ýmis mál sem snúa bæði að einstak-lingum og sumarhúsafélögum.

Fasteignagjöld hafa ítrekað verið rædd að þau séu í engu samræmi við þá þjónustu sem sumarhúsaeigendur fá til baka. Fyrir liggur að greitt er sérstaklega fyrir sorphirðu- og rotþróarhreinsun.

Þá til upprifjunar að ekkert samræmi er á milli sveitarfélaga um álagningu fasteignagjalda.  Hafa ber í huga að fasteignamatið er ákveðið fyrirfram, en stuðullinn til álagningar er mismunandi eftir sveitarfélögum.

Þrátt fyrri miklar hækkanir á fasteignagjöldum þá hefur þjónusta við frístundahúsabyggðina ekki verið bætt og er það áhyggjuefni mjög víða.

Formaður minnti á það að Landssamband sumarhúsaeigenda eru hagsmunasamtök sem berjast fyrir bættum hag sumarhúsaeigenda. Tilgangur sambandssins er að gæta hagsmuna félagsmanna gagnvart opinberum aðilum og öðrum.  Sambandið vill stuðla að náttúruvernd  með góðri umgengni og virðingu fyrir  landi og gróðri ennfremur stuðla að og auka öryggi íbúa í sumarhúsum með velferð þeirra í huga.

Gerð var grein fyrir útgáfumálum sambandsins en Sumarhúshandbókin hefur komið út í þrjátíu ár.

Þrátt fyrir góðan árangur í mörgum hagsmunamálum s.s. lagasetningu, öryggismálum og afnám fjármagns-tekjuskatts þá er það tilfellið að félögum er að fækka.  Menn bera m.a. við að þeir sjái ekki hagsmunina sem aðildin að sambandinu skilar. Þau mörgu góðu mál sem hafa fengist í gegnum kerfið gleymast. Það sem er á döfinni er mikilvægt að halda áfram að vinna að sbr. það sem áður hefur verið getið.

Vert er að hafa í huga að með afnámi fjármagntekjuskattsins sparar hver sumarhúsaeigandi sér margar milljónir sem annars hefði þurft að greiða.  Þá má vel halda því fram að árangur sambandsins í þessu máli sparar u.þ.b. einn milljarð króna á ári fyrir sumarhúsaeigendur sem geta nýtt sér lögin sem voru sett fyrir tilstuðlan sambandsins.

Það er mikilægt fyrir sumarhúsaeigendur á Íslandi að hafa málsvara.  Nauðsynlegt er að vakta lagasetningu sem beint eða óbeint varðar hagsmuni frístundahúsaeigenda. 

Formaður nefndi að félögin þurfa að vita fyrir hvað sambandið stendur fyrir.  Félagsmenn eiga að nota okkar þjónustu. Það eru dæmi um að félög hafa keypt lögfræðiþjónustu hjá þriðja aðila sem þau geta fengið án endurgjalds eða með miklum afslætti.

Sambandið varð 30 ára 27. október, 2021. Fomaður þakkaði gott samstarf í þrjátíu ár og vonaði að sambandið myndi vaxa og styrkjast á komandi árum. 

Reikningur:

Formaður gerði grein fyrir ársreikningi félagsins.

Félagsgjöld hafa vaxið milli ára og rekstrarafgangur var upp á kr. 453.660,- og er því jákvæður viðsnúningur frá fyrra ári þar sem rekstrartap var kr. 79.000 ,-

Ekki mikill vilji til að hækka félagsgjöld, erum með símaþjónustu milli 9-12 alla virka daga sem skýrir símakostnað. Kostnaður við bókhaldsþjónusta dregst saman

Ársreikningur sambandsins var samþykktur.

Árgjaldið:

Tillaga stjórnar um félagsgjöld voru óbreytt milli ára þá þannig kr. 4.500,- fyrir einstaklinga utan félaga og

kr. 3.000,-  fyrir hvern félagsmann í sumarhúsafélögum

Samþykkt samhljóða

Kosning stjórnar:

Sveinn Guðmundsson formaður gefur kost á sér áfram.

Samþykkt samhljóða

Í stjórn

Eiður Sigurjón Eiðsson og Sigrún Jónsdóttir.

Samþykkt samhljóða

Tillaga um varastjórn

Ægir Frímannsson, Leó Daðason og Jónbjörg Sigurjónsdóttir

Samþykkt samhljóða

Lagt til að Guðlaug Jónasdóttir viðurkenndur bókari fari yfir reikninga félagsins.

Samþykkt samhljóða

Önnur mál

Fundarmenn ræddu málefni er varðar erindi Dóru um gróðurelda og brunavarnir.  Rætt var um aðkomu sveitarfélaga að brunavörnum og veitukerfum almennt.

Þá var rætt um aðkomu landeiganda að vegaframkvæmdum.

Rætt var um stöðu á lögheimilisskráningu.

Formaður lokaorð:

Þakka fráfarandi stjórn fyrir samstarfið og hlakkar til að vinna með núverandi stjórn, búum vel af góðu fólki. Þarf að styrkja og efla forvarnir með upplýsingastarfi.

Formaður er vongóður að við fáum áfram góðan hljómgrunn í kerfinu.

Takk fyrir góðan fund, hvet ykkur til að vera í bandi við okkur.

Fundur haldinn 3. júní í húsakynnum Hjartaheilla og SÍBS í Síðumúla 6, Reykjavík.

Sveinn Guðmundsson formaður LS setti fundinn og lagði fram tillögu um að Óskar Guðjónson yrði fundarstjóri sem var samþykkt samhljóða.

Óskar kannaði boðun fundar þar sem hann tilgreindi að hann  var með lögmætum hætti og í samræmi við lög sambandsins, engar athugasemdir bárust við boðun fundarins eða lögmæti hans. Fundurinn hafði verið auglýstur í dagblöðum, landsmálablöðum og netpóstur sendur ennfremur.

Óskar gerði tillögu um að Eiður Eiðsson ritaði fundinn, samþykkt samhljóða.

Skýrsla formanns:

Sambandið gefur út bók sem haldið verður áfram, í henni er efni sem innihalda góðar upplýsingar.

Heimasíða félagsins er ekki nógu góð. Stefnt er að því að koma henni í betra horf í náinni framtíð.

Höfum verið að berjast við kerfið um söluhagnað af sumarhúsum, höfum talað við ráðherra og þingmenn að  til að fá hann felldan niður. Sambandið lagið til í aðdraganda frumvarpsins að sumarhúsaeigendur þyrftu að hafa átt húsin í 4 ár til að fá söluhagnað af sumarhúsum felldan niður.  Þetta breyttist í meðferð þingsins í 7 ár.

Í stóra samhenginu þá kaupir fólk yfirleitt íbúðarfasteignir þrisvar sinnum um ævina, en þegar fjölskyldur kaups sér frístundahús þá er það yfirleitt einu sinni.  Þannig þessi aukning í árafjöld úr 4 í 7 ár getur alveg fallið innan marka að venjulegri notkun sumarhúsa. Sveinn sagði það hefði verið ánægjulegt að hlusta á ráðherra að fara með tölu sambandsins á Alþingi þegar mælt var fyrir frumvarpinu.

Formaður talaði við alla þingmenn um málið í undirbúningi þess, stjórnmálaflokkarnir kepptust síðan um hver mætti flytja frumvarpið. Þetta hafðist og spurning hvort það þarf að taka þetta upp seinna um tímaramman úr 7 ár í 4 ár,  þ.e. ef sambandið telur þörf á því.

Fyrir liggur verkefni að fara betur yfir með sveitarfélögum að þau skilgreini þjónustu við sumarhúsaeigendur. Fyrir liggur að frístundahúsaeigndur greiða há fasteignagjöld. Verkefni sambandsins er að skoða þetta í samhengi við þau gjöld sem við erum að greiða og þá þjónustu sem við erum að fá. Fyrir liggur að ekki er hægt að hafa áhrif á verðmat Fasteignagjöld hækka á milli ára í samræmi við hækkun á verðmati. Þjónusta sem frístundahísaeigendur fá er takmörkuð.  Sú þjónusta sem við fáum er síðan sérgreind og greitt sérstaklega fyrir hana s.s. rotþróta- og sorphirðugjöld.  Sambandið mun á móti reyna að fá niður stuðulinn úr sem reiknað er útfrá.  Hámarkið er o,6 promill og takmarkið að þakið verði aldrei meira enn o,3 promill sem fasteignagjöld yrðu reiknuð út frá. Til þess þarf að breyta lögum.

Fólk hefur verið duglegt að koma með kærumál og unnust þau öll fyrir Kærunefnd húsamála.

Eitt dómsmál vannst líka þar sem staðfest var meginreglur sem lög nr. 75/2008 boða.

Öryggismál eru mikilvæg til framtíðar, þurfum að fá skýrari línur hvernig staðið er að þeim hjá sveitarfélögum. Dóra Magnúsdóttir er viðstödd fundinn og er okkar helsti ráðgjafi í brunavarnarmálum

Í 8 ár var formaður sambandsins í stýrihóp  sem skilaði áliti um gróðurelda og brunavarnir sem birt er á síðunni grodureldar.is.

Það má segja að það er eina staðbundna brunavörnin sem sett hefur niður á landsvísu, þ.e. vinna stýrihópsins. Nú er boltinn hjá sveitarfélögum. Mikill eldmatur er til staðar í frístundahúsabyggð. Búnaður og annað þarf að vera til staðar til að verjast eldi, sjálf getum við líka mikið gert með forvörnum.

Lýðheilsa og forvarnir skipta miklu máli. Mikilvægt er að tryggja öryggi í frístundahúsabyggðinni með skyndihjálp.  Nauðsynlegt er að tryggja aðgang að búnaði sem er nauðsynlegur t.d. við hjartastopp. Í samráði við Hjartaheill er fundað stíft um hvernig frístundahúsafélögin geti komið sér upp svona tækjum ef á þarf að halda í byggðinni. Kominn er búnaður á markað sem hægt er að stað setja með GPS. Leggja þarf áherslu á það að félögin komi sér upp svona búnaði. Í byggingareglugerðum er vikið að búnaði um brunvarnir en ekkert um t.a.m. hjartastuðtæki sem getur bjargað mannslífum.

Það er auðvelt að vinna með þessi hjartastuðtæki, þau tala við okkur og leiðbeina í gegnum ferlið þegar þarf að nota þau.

Mikilvægt að bæta betur lagaumhverfi okkar sbr. lög um frístundahúsabyggðina og leigu lóða nr. 55/2008. Í mörgum atriðum þarf að uppfæra þau. Það þarf að virkja allsherjarnefnd og ráðuneytið sem fer með þennan málaflokk.

Lögheimilisskráning í sumarhúsum ætti að vera valkvæð. Hér er um að ræða sanngirnismál. Sambandið virkjaði stjórsýlslunefnd sem var á því að heimila lögheimilisskráningu með takmarkaðri þjónustu. Það var í raun eingöngu Samband íslenskra sveitarfélaga sem barðist hatrammlega gegn því að við fengjum þetta í gegn á sínum tíma og niðurstaðan var sú aðþetta varð ekki að lögum

Þekktir einstaklingar hafa fengið lögheimilsskráningu, þar eru fordæmi sem við getum beint á og við teljum að hinn almenni borgari eigi rétt á þessu.

Formaður nefndi að félögin þurfa að vita fyrir hvað sambandið stendur fyrir.  Félagsmenn eiga að nota okkar þjónustu. Það eru dæmi um að félög hafa keypt lögfræðiþjónustu hjá þriðja aðila sem þau geta fengið frítt hjá okkur eða með miklum afslætti.

Það er mikilvægt að fylkja liði um starfið, fólk verður ekki mikið vart við hvað við erum að gera.  Þá alveg bæta kynningarstarfið hjá okkur. Starfið er umfangsmikið þó engin sé á launaskrá.

Í lok skýrslu formanns hvatti hann fundarmenn til að lifa í bjartsýni og ljósinu í stað kvíða eða eins og skáldið kvað;

Allt sem guð vor sendir

menn gera úr kvíðanum hlíf.

Kvíða því sem aldrei hendir

og enda í kvíða sitt líf.

Reikningur:

Formaður gerði grein fyrir ársreikningi félagsins.

Félagsgjöld hafa dregist saman,

Rekstrartap 79.000  isk

Ekki mikill vilji til að hækka félagsgjöld, erum með símaþjónustu milli 9-12 alla virka daga sem skýrir símakostnað. Kostnaður við bókhaldsþjónusta dregst saman

Orðið laust fyrir skýrslu og reikninga

Dóra Magnúsdóttir spurði hvað væri innifalið í aðkeyptri þjónustu.  Gert var grein fyrir því að skrifstofan er með opna skrifstofu 9-12 mánudaga til fimmtudaga.  Fyrir utan þess er mikið starf á öðrum tíma og jafnvel um helgar.  Verktakalaun hafa verið óbreytt í 12 ár en þó skýra að hluta til aðkeypta þjónustu.

Lilja Ólfasdóttir, sumarhúsafélagi Biskupstungum, spurði hvaðan vaxtagjöld kæmu í ársreikningi þegar engar skuldir væru í félaginu.

Formaður svaraði því til að vaxtagjöld koma til af því það þynnist sjóður til miðbik árs, þá þarf að draga á yfirdrátt sem við erum með í 3-4 mán á ári.  Til að létta á fjárhagnum þá hefur formaður ennfremur lánað tímabundið án vaxta til að lækka vaxtagjöld.

Önnur mál

Sigurður minntist á sveitarfélög og álögur sem eru á sumarhúsaeigendur, það sé lítið sem sveitarfélagið lætur til baka á móti fasteignagjöldum, en bendir á rotþróargjald og sorpgjöld.  Ekkert fer fyrir brunavörnum. Sigurður spyr er ekki sveitarfélögum skylt að koma upp brunavörnum?

Formaður svaraði því til að félagsmenn eru lítið að fá fyrir fasteignagjöldin. Ennfremurer greitt sérstaklega sorp- og rotþróargjald.  Aldrei hefur fyllilega verið svarað, hvernig þau verða til, hvernig þau eru hugsuð og hvernig þau hækka er ekki ljóst og í besta falli mjög ógagnsætt. Í raun er verið að taka nefskatt á húsin en ekki fyrir hverja rotþró, það er á sumum stöðum rukkað fyrir hvert hús og þótt þau sameinist um sömu rotþrónna. Fyrir utan að þær eru ekki allar tæmdar reglulega, heldur hafi verktakar sigtað út hverjar þeirra eru sjálfbærar og tæmi þær ekki.

Sveitarfélögin eig að sjá um sorphirðu, það á að vera hreinsum og gámar í grennd við byggðirnar, ekki bara sorpmóttaka á sorpeyðingarstöðvum.

Brunavarnir er hluti af því sem sveitarféllög eiga að skaffa, þetta er viðkvæmt mál, sveitarfélögin eigi að fjármagna staðbundnar brunavarnir.

Tvær leiðir eig að vera út af öllum svæðinu, vatnsöflun er sums staðar ekki nægilega góð þegar kemur að brunavörnum og aðgengi slökkviliðs að nægu vatni ekki fyrir hendi þegar á reynir.

Lilja sagði að það sé komið í skipulagslög að tvær leiðir skuli vera út af sumarhúsasvæðum, þau lög eru ekki afturvirk og ná ekki yfir byggðir skipulagðar fyrir gildistöku laganna. Sumstaðar fá slökkvilið skipulag sumarhúsabyggða til umsagnar en alls ekki alltaf.

Óskar benti á í sambandi við eldvarnir að verið er að selja brunaslöngur á hjóli sem kosta 60.000 kr. stk. á meðan klappa kosta 10.000 isk stk.

Dóra Magnúsdóttir hvetur félögin á sínum svæðum til forvarna, fara inn á gróðurelda.is, hefur verið að vinna leiðbeiningar fyrir svæði í Biskupstungum, er safna upplýsingum um aðstæður á svæðinu.

Hörður kom fyrir hönd félags í Borgarfirði, þakkar fyrir upplýsingar sem hafa komið fram sem hægt er að nota á aðalfund í hans félagi.

Árgjaldið:

 Tillaga stjórnar um félagsgjöld.

4.500 isk fyrir einstaklinga

3.000  isk fyrir hvern félagsmann í sumarhúsafélögum

Samþykkt samhljóða

 Kosning stjórnar:

Sveinn Guðmundsson formaður gefur kost á sér áfram, samþykkt samhljóða

Í stjórn

Óskar Guðjónsson

Ingunn Lára

Samþykkt samhljóða

Tillaga um varastjórn

Ægir Frímannsson

Leó Daðason

Jónbjörg sigurjónsdóttir

Samþykkt samhljóða

Tillaga að endurskoðanda, ekki þarf lög endurskoðanda til að fara yfir reikninga félagsins.

Lagt til að Guðlaug Jónasdóttir viðurkenndur bókari fari yfir reikninga félagsins.

Samþykkt samhljóða

Formaður lokaorð:

Þakka fráfarandi stjórn fyrir samstarfið og hlakkar til að vinna með núverandi stjórn, búum vel af góðu fólki. Þarf að styrkja og efla forvarnir með upplýsingastarfi.

Formaður er vongóður að við fáum hljómgrunn í kerfinu, náðum góðum árangri á síðasta starfsári og höfum sparað sumarhúsaseigendum söluhagnað upp á 700 milljónir í ár sem fer ekki í skatta.

Vonin styrkir veikan þrótt,

vonin kvíða hrindir

vonin hverja vökunót

vonarljósin kyndir.

Vonin mér í brjósti býr

bestu hjartans auður;

vonin aldrei frá mér flýr

fyrri‘ en ég er dauður.

Takk fyrir góðan fund, hvet ykkur til að vera í bandi við okkur.