Aðalfundur 2014

Fundur haldinn 25. mars 2014 í húsakynnum ÍSÍ, Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, Reykjavík

Fundarsetning

Guðmundur Guðbjarnason, formaður setti fundinn kl. 20:00. Bauð hann fundarmenn og gest fundarins velkomna.

Skipan fundarstjóra og fundarritara

Sveinn Guðmundsson var skipaður fundarstjóri og Ægir Frímannsson fundarritari.

Gestur fundarins

Dr. Jóhann P. Malmquist prófessor kynnti fyrir fundarmönnum nýtt kerfi og vef sem sambandið er að fara að taka í notkun. Í máli hans kom fram að að nýja kerfið væri mjög notendavænt og auðvelt væri halda utan um félagaskrá. Hugmyndin á bak við kerfið væri sú að það væri gagnvirkt. Félagsmenn geta með einföldum hætti fengið aðgang að því og breytt upplýsingum um sig. Þá væri möguleikar að fara inn á svæði þar sem félagsmenn hefðu aðgang að upplýsingum og skjölum.

Skýrsla stjórnar

Stjórnin var skipuð eftirtöldum aðilum eftir aðalfund 2013:

Guðmundur Guðbjarnason, formaður, Ægir Frímannsson, sem kosinn var varaformaður á fyrsta fundi stjórnar, en meðstjórnendur eru Sigrún Jónsdóttir, Guðrún Nikulásdóttir og Óskar Guðjónsson. Varamenn voru kosnir: Einar N. Nikulásson, Auðunn Kjartansson og Gunnar S. Björnsson. Endurskoðandi: Pétur Jónsson lögg. endurskoðandi. Framkvæmdastjóri: Sveinn Guðmundsson, hæstaréttarlögmaður.

Skrifstofa sambandsins, sem er að Síðumúla 27, er opin eins og undanfarandi ár fjóra daga í viku, þ.e. mánudaga til fimmtudaga milli 9 og 12. Haldnir voru fjórir stjórnarfundir á starfsárinu.

Útgáfa ársrits okkar, Sumarhúsahandbókarinnar, er einn liður í að rækta sambandið við félagsmenn. Ræddi formaðurinn um efnistök bókarinnar frá árinu 2013. Landssambandið leggur áherslu á að bókin verði vettvangur sambandsins til að koma fræðslu og upplýsingum á framfæri við frístundahúsaeigendur.

Þá vék formaðurinn að ýmsum réttindamálum. Í máli formannsins kom fram að á árinu 2013 hefur kærunefnd húsamála úrskurðað í níu málum, þ.a. sjö vegna leigumála og tvö vegna álitamála innan frístundahúsafélaga. Einn úrskurður hefur verið felldur það sem af er þessu ári. Þrjú mál á vegum sambandsins eru nú til úrlausnar hjá nefndinni.

Þá benti formaðurinn á það að rétt sé að endurskoða tiltekin ákvæði í lögum nr, 75/2008 um. Framkvæmdastjóri Landssambandsins hefur tekið þetta mál upp við velferðarráðuneytið og hann ásamt formanni sambandsins hafa rætt drög að lagabreytingum til að leggja fyrir ráðherra. Verður unnið áfram að þessu máli. Enn fremur ætlar sambandið að leggja fyrir nýjan fjármálaráðherra fyrri kröfu þess að söluhagnaður af sölu sumarhúss hljóti sambærilega skattalega meðferð og söluhagnaður íbúða.

Þá fjallaði formaðurinn um brunavarnir. Á síðastliðnum árum hafa komið upp alvarlegir gróðureldar, þ.e. Mýrareldar 2006, á Skarðsströnd 2008, í Laugadal við Ísafjarðardjúp 2012 og í Skorradal á sl. ári. Við þessa náttúruvá hafa skapast umræður um brunavarnir í frístundahúsabyggðum. Mikilvægt er að koma þessum málum í lag í sveitarfélögum.

Þá taldi formaðurinn rétt að koma vefsíðu sambandins í betra horf. Í gangi er vinna með nýja vefsíðu og kerfi sem gestur fundarins kynnti í upphafi fundarins. Vonast stjórn sambandsins til að hún verði lyftistöng fyrir sambandið og félagsaðila þess.

Nokkur aukning hefur orðið á félagsaðild í röðum okkar. Um áramótin voru 77 frístundahúsafélög í Landssambandinu með 3.108 félagsmenn og að auki 1.306 með einstaklingsaðild eða samtals 4.414 félagsmenn.

Sambandið var á sl. ári rekið með nokkrum hagnaði eins og fram kom í framlögðum ársreikningi sem Sveinn Guðmundsson fór yfir. Í gegnum árin hefur sambandið farið hægt í það að hækka árgjöld. Rekstrartekjur ársins voru kr. 9.327.454,- og rekstrargjöld kr, 8.569.775,- Var því rekstrarhagnaður án fjármagnsliða kr. 757.679,-

Orðið var gefið laust um skýrslu stjórnar og reikninga. Sveinn svaraði fyrirspurnum. Ársreikningur var síðan borinn upp og samþykktur.

Samþykkt var að hafa ársgjöld óbreytt milli ára eða kr. 4.000,- fyrir einstaklinga og félagsaðild í félögum kr. 2.000,-

Guðmundur Guðbjarnason var kosinn formaður til eins árs. Guðrún Nikulásdóttir og Sigrún Jónsdóttir voru kosnar sem meðstjórnendur til næstu tveggja ára. Varamenn í stjórn voru kosnir Einar Nikulásson, Gunnar S. Björnsson og Auðunn Kjartansson. Endurskoðandi var kosinn Pétur Jónsson, lögg. endurskoðandi.

Undir liðnum önnur mál voru rædd ýmis mál, s.s. Sumarhúsahandbókin, rotþrær og þá sérstaklega stöðu mála við Þingvallavatn og hreinsivirki sem sumarhúsaeigendum verður gert að koma upp með miklum tilkostnaði. Þá var rætt um leigusamninga, heimtaugar og kostnað samfara því, sinubruna og lögin um frístundahúsabyggðina.

Formaður sleit fundi og þakkaði fundarmönnum fyrir áhugasamar umræður og þakkaði traustið sér sýnt með endurkjörinu.

Fundið var slitið 22:15.

Fundarritari: Sveinn Guðmundsson.

Fundarsetning

Guðmundur Guðbjarnason, formaður setti fundinn kl. 20:00. Bauð hann fundarmenn og gest fundarins velkomna.

Skipan fundarstjóra og fundarritara

Sveinn Guðmundsson var skipaður fundarstjóri og Ægir Frímannsson fundarritari.

Gestur fundarins

Dr. Jóhann P. Malmquist prófessor kynnti fyrir fundarmönnum nýtt kerfi og vef sem sambandið er að fara að taka í notkun. Í máli hans kom fram að að nýja kerfið væri mjög notendavænt og auðvelt væri halda utan um félagaskrá. Hugmyndin á bak við kerfið væri sú að það væri gagnvirkt. Félagsmenn geta með einföldum hætti fengið aðgang að því og breytt upplýsingum um sig. Þá væri möguleikar að fara inn á svæði þar sem félagsmenn hefðu aðgang að upplýsingum og skjölum.

Skýrsla stjórnar

Stjórnin var skipuð eftirtöldum aðilum eftir aðalfund 2013:

Guðmundur Guðbjarnason, formaður, Ægir Frímannsson, sem kosinn var varaformaður á fyrsta fundi stjórnar, en meðstjórnendur eru Sigrún Jónsdóttir, Guðrún Nikulásdóttir og Óskar Guðjónsson. Varamenn voru kosnir: Einar N. Nikulásson, Auðunn Kjartansson og Gunnar S. Björnsson. Endurskoðandi: Pétur Jónsson lögg. endurskoðandi. Framkvæmdastjóri: Sveinn Guðmundsson, hæstaréttarlögmaður.

Skrifstofa sambandsins, sem er að Síðumúla 27, er opin eins og undanfarandi ár fjóra daga í viku, þ.e. mánudaga til fimmtudaga milli 9 og 12. Haldnir voru fjórir stjórnarfundir á starfsárinu.

Útgáfa ársrits okkar, Sumarhúsahandbókarinnar, er einn liður í að rækta sambandið við félagsmenn. Ræddi formaðurinn um efnistök bókarinnar frá árinu 2013. Landssambandið leggur áherslu á að bókin verði vettvangur sambandsins til að koma fræðslu og upplýsingum á framfæri við frístundahúsaeigendur.

Þá vék formaðurinn að ýmsum réttindamálum. Í máli formannsins kom fram að á árinu 2013 hefur kærunefnd húsamála úrskurðað í níu málum, þ.a. sjö vegna leigumála og tvö vegna álitamála innan frístundahúsafélaga. Einn úrskurður hefur verið felldur það sem af er þessu ári. Þrjú mál á vegum sambandsins eru nú til úrlausnar hjá nefndinni.

Þá benti formaðurinn á það að rétt sé að endurskoða tiltekin ákvæði í lögum nr, 75/2008 um. Framkvæmdastjóri Landssambandsins hefur tekið þetta mál upp við velferðarráðuneytið og hann ásamt formanni sambandsins hafa rætt drög að lagabreytingum til að leggja fyrir ráðherra. Verður unnið áfram að þessu máli. Enn fremur ætlar sambandið að leggja fyrir nýjan fjármálaráðherra fyrri kröfu þess að söluhagnaður af sölu sumarhúss hljóti sambærilega skattalega meðferð og söluhagnaður íbúða.

Þá fjallaði formaðurinn um brunavarnir. Á síðastliðnum árum hafa komið upp alvarlegir gróðureldar, þ.e. Mýrareldar 2006, á Skarðsströnd 2008, í Laugadal við Ísafjarðardjúp 2012 og í Skorradal á sl. ári. Við þessa náttúruvá hafa skapast umræður um brunavarnir í frístundahúsabyggðum. Mikilvægt er að koma þessum málum í lag í sveitarfélögum.

Þá taldi formaðurinn rétt að koma vefsíðu sambandins í betra horf. Í gangi er vinna með nýja vefsíðu og kerfi sem gestur fundarins kynnti í upphafi fundarins. Vonast stjórn sambandsins til að hún verði lyftistöng fyrir sambandið og félagsaðila þess.

Nokkur aukning hefur orðið á félagsaðild í röðum okkar. Um áramótin voru 77 frístundahúsafélög í Landssambandinu með 3.108 félagsmenn og að auki 1.306 með einstaklingsaðild eða samtals 4.414 félagsmenn.

Sambandið var á sl. ári rekið með nokkrum hagnaði eins og fram kom í framlögðum ársreikningi sem Sveinn Guðmundsson fór yfir. Í gegnum árin hefur sambandið farið hægt í það að hækka árgjöld. Rekstrartekjur ársins voru kr. 9.327.454,- og rekstrargjöld kr, 8.569.775,- Var því rekstrarhagnaður án fjármagnsliða kr. 757.679,-

Orðið var gefið laust um skýrslu stjórnar og reikninga. Sveinn svaraði fyrirspurnum. Ársreikningur var síðan borinn upp og samþykktur.

Samþykkt var að hafa ársgjöld óbreytt milli ára eða kr. 4.000,- fyrir einstaklinga og félagsaðild í félögum kr. 2.000,-

Guðmundur Guðbjarnason var kosinn formaður til eins árs. Guðrún Nikulásdóttir og Sigrún Jónsdóttir voru kosnar sem meðstjórnendur til næstu tveggja ára. Varamenn í stjórn voru kosnir Einar Nikulásson, Gunnar S. Björnsson og Auðunn Kjartansson. Endurskoðandi var kosinn Pétur Jónsson, lögg. endurskoðandi.

Undir liðnum önnur mál voru rædd ýmis mál, s.s. Sumarhúsahandbókin, rotþrær og þá sérstaklega stöðu mála við Þingvallavatn og hreinsivirki sem sumarhúsaeigendum verður gert að koma upp með miklum tilkostnaði. Þá var rætt um leigusamninga, heimtaugar og kostnað samfara því, sinubruna og lögin um frístundahúsabyggðina.

Formaður sleit fundi og þakkaði fundarmönnum fyrir áhugasamar umræður og þakkaði traustið sér sýnt með endurkjörinu.

Fundið var slitið 22:15.

Fundarritari: Sveinn Guðmundsson.