Aðalfundur 2013

Fundur haldinn 23. apríl 2013 í Skipholti 70, Reykjavík

Fundarsetning

Guðmundur Guðbjarnason formaður setti fundinn kl 20.00. Bauð hann fundarmenn og gesti fundarins velkomna. Harmaði hann lélega fundarsókn.

Skipan fundarstjóra og fundarritara
Ásgeir Guðmundsson var skipaður fundarstjóri og Margrét Jakobsdóttir fundarritari.

Gestir fundarins
Gestur og Þorsteinn frá Vodafone kynntu fyrir okkur hina svo kölluðu 4G kynslóð í gagnaflutningi sem þeir hjá Vodafone hyggjast setja upp um allt land og telja að því starfi verði lokið í árslok 2014. Með þessari tækni eykst hraði gagnaflutnings um gsm línur um helming frá 3G. Von er á fyrstu G4-væddu sumarhúsa svæðunum nú í sumar. Nánar um þetta á heimasíðu Vodafone.is og í Sumarhúsahandbókinni.

Skýrsla stjórnar
Inngangur:

Stjórnin var skipuð eftirtöldum aðilum eftir aðalfund 2012:
Guðmundur Guðbjarnason, formaður, Ægir Frímannsson, varaformaður, Margrét Jakobsdóttir, gjaldkeri, Sigrún Jónsdóttir, ritari og Guðrún Nikulásdóttir, meðstjórnandi.

Varamenn:
Ásgeir Guðmundsson, Björn Friðfinnsson og Einar N. Nikulásson.

Endurskoðandi: Pétur Jónsson, lögg. endurskoðandi.

Framkvæmdastjóri: Sveinn Guðmundsson.

Formaður hóf mál sitt á að minnast látins félaga Björns Friðfinnssonar sem var frumkvöðull í starfi Landssambands sumarhúsa og kjörinn annar formaður þess og sat í varastjórn eftir að hann lét af formennsku til dauðadags.

Skrifstofan er að Síðumúla 27 og er eins og undarfarin ár opin fjóra daga í viku, þ.e. mánudaga til fimmtudags kl. 9 – 12. Haldnir voru þrír stjórnarfundir á árinu.

Útgáfa ársrits okkar, Sumarhúsahandbókin er einn liður í að rækta sambandið við félagsmenn. Útgáfan er í höndum Juralis ehf.  samvinnu við Landssambandið. Ritstjóri og ábyrgðarmaður er Sveinn Guðmundsson, framkv.stj. sambandssins.

Þá sagði hann ítarlega frá hinum ýmsu réttindamálum sem rekin hafa verið við kærunefnd húsamála. Eins og komið hefur fram á fyrri aðalfundum fengum við mikla réttarbót með tilkomu löggjafar á árinu 2008 um frístundabyggð. Þar er m.a. kveðið á um að kærunefnd húsamála taki til úrlausnar ágreining milli frístundahúsaeigenda á leigulóð og landeigenda um endurnýjun leigusamninga og leigugjalds og enn fremur á deilur innan frístundahúsafélaga um samskipti innan félaga. Erum við að fá reynslu á löggjöfina gegnum úrskurði nefndarinnar og dómsstóla. Mikið starf hefur verið unnið af hálfu sambandsins síðastliðin ár en engin mál höfðu verið úrskurðuð frá því í febrúar 2011 til 31. ágúst 2012. Starfssemi nefndarinnar hefur verið að okkar mati seinvirk og hefur skrifstofa sambandsins verið að reka eftir þeim málum. Nú liggja fyrir nokkrir úrskurðir nefndarinnar sem Landssambandið hefur staðið að sem varða endurnýjun samninga og leigufjárhæð svo og einn hætaréttardómur. Greindi hann frá niðurstöðum þessara mála. Vísa ég á réttarheimild.is. Ennfremur verður væntanlega nánari umfjöllun í næstu útgáfu á sumarhúsahandbókinni.

Þá kom hann inná öryggisnúmerin – enn þarf að efla útbreiðslu þeirra.

Landssambandið hefur lýst yfir áhuga að sett verði t.d. byggingarreglugerð um skyldu sveitarfélaga til að hnita frístundahús strax við útgáfu byggingaleyfis og setja inn í kerfið og jafnframt að finna leið til að skrá eldri húsin í kerfið sem fyrst. Það hefur ekki gengið eftir. Í vor var lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um örnefni. Það frumvarp náði ekki að verða að lögum. Það frumvarp fjallar m.a. um staðfangaskrá og hnitun allra fasteigna í samræmt landshnitakerfi. Það myndi leysa okkar mál um öryggismerkingar á sumarhús.

Gróðureldar
Ekki mátti miklu muna að illa færi laugardaginn fyrir páska í Skorradal.

Mjög er brýnt að stuðla að varúð um meðferð elds í náttúrunni, þ.m.t. að grilla hvort sem er með kolum eða gasi. Svo er nauðsyn að stjórnir frístundahúsafélaga í samvinnu við sveitarfélög geri með sér viðbragðsáætlun og brýni með stöðugum áróðri að farið sé með gát í meðferð opins elds.

Fjármál
Sambandið var s.l. ár rekið með litlum hagnaði sjá ársreikning. En tvö undarfarin ár með tapi. Höfum við farið hægt í að hækka félagsgjöld en sniðið starfsseminni þröngan stakk í samræmi við það. Mjög aðkallandi er að endurnýja tölvu og heimasíðu. Svo sagðist hann eiga sér þann draum að við hefðum efni á að ráða skrifstofumann í hlutastarf til almennra skrifstofuþjónustu fyrir félagsmenn. Allir njóta góðs af starfi Sambandsins sem aðeins félagsmenn standa undir með félagsgjaldi sínu.

Aðild að Landssambandinu
Um áramótin voru 73 frístundafélög í LS með 2875 félagsmenn. Að auki 1426 með einstaklingsaðild eða samtals 4301 félagmenn. 

Ársreikningar. Sveinn Guðmundsson framkvæmdastjóri fór yfir helstu tölur:

Rekstrartekjur voru kr. 9.005.810.-
vaxtagjöld kr. 23.507.-
Rekstrargjöld voru kr. 8.726.493.-
Rekstrarhagnaður kr. 255.810.-
Eigið fé kr. 2.364.487.-

Orðið gefið laust um skýrslu stjórnar og reikninga LS.

Spurðu fundarmenn út í einstaka kostnaðarliði. Sveinn svaraði öllum fyrirspurnum um reikningana jafnóðum.

Ársreikningur og skýrsla stjórnar borin upp og samþykkt.

Árgjöld
Borin upp tillaga um hækkun árgjalda:
Einstaklinga úr kr 3.630 í kr 4.000.-
Félagsaðild úr kr 1.625 í kr 2.000,-
Samþykkt.

Kosning stjórnar
Formaður kosinn til eins árs í senn:
Guðmundur Guðbjarnason gefur kost á sér til endurkjörs. Samþykkt með lófataki. Ægir Frímannsson átti að víkja en gefur kost á sér. Samþykkt með lófataki. Sigrún Jónsdóttir og Guðrún Nikulásdóttir eiga að vera áfram. Margrét Jakobsdóttir gefur ekki kost á endurkjöri. Í hennar stað er stungið upp á Óskari Guðjónssyni. Samþykkt með lófataki.

Í varastjórn
Einar Nikulásson, Auðunn Kjartansson og Gunnar S. Björnsson. Ásgeir Guðmundsson gaf ekki kost á sér til endurkjörs í varastjórn.

Önnur mál
Óskar Guðjónsson hóf umræður um fasteignagjöldin sem sífellt eru að hækka og lítið kemur í staðinn frá sveitarfélögum. Okrið á seyrulosuninni o.s.frv. Sveinn svaraði og hvatti félagsmenn til að vera vakandi um samanburð á álögum milli sveitarfélaga. Hann sagði líka að óvíst væri að rétt væri staðið að þegar seyran er losuð og hvort yfir höfuð nokkuð væri losað.

Steinar úr Munaðarnesi kom með dæmi um að allt hækkaði rafmagn, hitaveita, kalda vatnið, seyrulosunin og sorphirðan og við hefðum engan möguleika til andmæla.

Páll Jónsson þakkaði stjórn LS fyrir vel unnin störf og nauðsyn þess að halda ótrauð áfram til góða fyrir okkur sumarhúsaeigendur því alls staðar væri sótt að okkur.

Sveinn þakkaði fyrir.

Fundarstjóri gefur formanni orðið
Guðmundur formaður þakkar fundarmönnum fyrir áhugasamar umræður og skemmtilegan fund og traust sér sýnt með endurkjörinu. Þar sem Ásgeir Guðmundsson fer úr varastjórn þakkar hann honum fyrir vel unnin störf og samvinnu. Formaður lagði til við fundinn að Margrét Jakobsdóttir yrði gerð að heiðursfélaga Landssambandsins fyrir stjórnarstörf hennar og afhenti henni skjal því til staðfestingar. Þakkaði hann henni fyrir gott og ánægjulegt samstarf. Áður hafði Ásgeir fengið þá vegsemd. Fundi slitið kl. 22.25.

Fundarritari Margrét Jakobsdóttir.

Fundarsetning

Guðmundur Guðbjarnason formaður setti fundinn kl 20.00. Bauð hann fundarmenn og gesti fundarins velkomna. Harmaði hann lélega fundarsókn.

Skipan fundarstjóra og fundarritara
Ásgeir Guðmundsson var skipaður fundarstjóri og Margrét Jakobsdóttir fundarritari.

Gestir fundarins
Gestur og Þorsteinn frá Vodafone kynntu fyrir okkur hina svo kölluðu 4G kynslóð í gagnaflutningi sem þeir hjá Vodafone hyggjast setja upp um allt land og telja að því starfi verði lokið í árslok 2014. Með þessari tækni eykst hraði gagnaflutnings um gsm línur um helming frá 3G. Von er á fyrstu G4-væddu sumarhúsa svæðunum nú í sumar. Nánar um þetta á heimasíðu Vodafone.is og í Sumarhúsahandbókinni.

Skýrsla stjórnar
Inngangur:

Stjórnin var skipuð eftirtöldum aðilum eftir aðalfund 2012:
Guðmundur Guðbjarnason, formaður, Ægir Frímannsson, varaformaður, Margrét Jakobsdóttir, gjaldkeri, Sigrún Jónsdóttir, ritari og Guðrún Nikulásdóttir, meðstjórnandi.

Varamenn:
Ásgeir Guðmundsson, Björn Friðfinnsson og Einar N. Nikulásson.

Endurskoðandi: Pétur Jónsson, lögg. endurskoðandi.

Framkvæmdastjóri: Sveinn Guðmundsson.

Formaður hóf mál sitt á að minnast látins félaga Björns Friðfinnssonar sem var frumkvöðull í starfi Landssambands sumarhúsa og kjörinn annar formaður þess og sat í varastjórn eftir að hann lét af formennsku til dauðadags.

Skrifstofan er að Síðumúla 27 og er eins og undarfarin ár opin fjóra daga í viku, þ.e. mánudaga til fimmtudags kl. 9 – 12. Haldnir voru þrír stjórnarfundir á árinu.

Útgáfa ársrits okkar, Sumarhúsahandbókin er einn liður í að rækta sambandið við félagsmenn. Útgáfan er í höndum Juralis ehf.  samvinnu við Landssambandið. Ritstjóri og ábyrgðarmaður er Sveinn Guðmundsson, framkv.stj. sambandssins.

Þá sagði hann ítarlega frá hinum ýmsu réttindamálum sem rekin hafa verið við kærunefnd húsamála. Eins og komið hefur fram á fyrri aðalfundum fengum við mikla réttarbót með tilkomu löggjafar á árinu 2008 um frístundabyggð. Þar er m.a. kveðið á um að kærunefnd húsamála taki til úrlausnar ágreining milli frístundahúsaeigenda á leigulóð og landeigenda um endurnýjun leigusamninga og leigugjalds og enn fremur á deilur innan frístundahúsafélaga um samskipti innan félaga. Erum við að fá reynslu á löggjöfina gegnum úrskurði nefndarinnar og dómsstóla. Mikið starf hefur verið unnið af hálfu sambandsins síðastliðin ár en engin mál höfðu verið úrskurðuð frá því í febrúar 2011 til 31. ágúst 2012. Starfssemi nefndarinnar hefur verið að okkar mati seinvirk og hefur skrifstofa sambandsins verið að reka eftir þeim málum. Nú liggja fyrir nokkrir úrskurðir nefndarinnar sem Landssambandið hefur staðið að sem varða endurnýjun samninga og leigufjárhæð svo og einn hætaréttardómur. Greindi hann frá niðurstöðum þessara mála. Vísa ég á réttarheimild.is. Ennfremur verður væntanlega nánari umfjöllun í næstu útgáfu á sumarhúsahandbókinni.

Þá kom hann inná öryggisnúmerin – enn þarf að efla útbreiðslu þeirra.

Landssambandið hefur lýst yfir áhuga að sett verði t.d. byggingarreglugerð um skyldu sveitarfélaga til að hnita frístundahús strax við útgáfu byggingaleyfis og setja inn í kerfið og jafnframt að finna leið til að skrá eldri húsin í kerfið sem fyrst. Það hefur ekki gengið eftir. Í vor var lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um örnefni. Það frumvarp náði ekki að verða að lögum. Það frumvarp fjallar m.a. um staðfangaskrá og hnitun allra fasteigna í samræmt landshnitakerfi. Það myndi leysa okkar mál um öryggismerkingar á sumarhús.

Gróðureldar
Ekki mátti miklu muna að illa færi laugardaginn fyrir páska í Skorradal.

Mjög er brýnt að stuðla að varúð um meðferð elds í náttúrunni, þ.m.t. að grilla hvort sem er með kolum eða gasi. Svo er nauðsyn að stjórnir frístundahúsafélaga í samvinnu við sveitarfélög geri með sér viðbragðsáætlun og brýni með stöðugum áróðri að farið sé með gát í meðferð opins elds.

Fjármál
Sambandið var s.l. ár rekið með litlum hagnaði sjá ársreikning. En tvö undarfarin ár með tapi. Höfum við farið hægt í að hækka félagsgjöld en sniðið starfsseminni þröngan stakk í samræmi við það. Mjög aðkallandi er að endurnýja tölvu og heimasíðu. Svo sagðist hann eiga sér þann draum að við hefðum efni á að ráða skrifstofumann í hlutastarf til almennra skrifstofuþjónustu fyrir félagsmenn. Allir njóta góðs af starfi Sambandsins sem aðeins félagsmenn standa undir með félagsgjaldi sínu.

Aðild að Landssambandinu
Um áramótin voru 73 frístundafélög í LS með 2875 félagsmenn. Að auki 1426 með einstaklingsaðild eða samtals 4301 félagmenn. 

Ársreikningar. Sveinn Guðmundsson framkvæmdastjóri fór yfir helstu tölur:

Rekstrartekjur voru kr. 9.005.810.-
vaxtagjöld kr. 23.507.-
Rekstrargjöld voru kr. 8.726.493.-
Rekstrarhagnaður kr. 255.810.-
Eigið fé kr. 2.364.487.-

Orðið gefið laust um skýrslu stjórnar og reikninga LS.

Spurðu fundarmenn út í einstaka kostnaðarliði. Sveinn svaraði öllum fyrirspurnum um reikningana jafnóðum.

Ársreikningur og skýrsla stjórnar borin upp og samþykkt.

Árgjöld
Borin upp tillaga um hækkun árgjalda:
Einstaklinga úr kr 3.630 í kr 4.000.-
Félagsaðild úr kr 1.625 í kr 2.000,-
Samþykkt.

Kosning stjórnar
Formaður kosinn til eins árs í senn:
Guðmundur Guðbjarnason gefur kost á sér til endurkjörs. Samþykkt með lófataki. Ægir Frímannsson átti að víkja en gefur kost á sér. Samþykkt með lófataki. Sigrún Jónsdóttir og Guðrún Nikulásdóttir eiga að vera áfram. Margrét Jakobsdóttir gefur ekki kost á endurkjöri. Í hennar stað er stungið upp á Óskari Guðjónssyni. Samþykkt með lófataki.

Í varastjórn
Einar Nikulásson, Auðunn Kjartansson og Gunnar S. Björnsson. Ásgeir Guðmundsson gaf ekki kost á sér til endurkjörs í varastjórn.

Önnur mál
Óskar Guðjónsson hóf umræður um fasteignagjöldin sem sífellt eru að hækka og lítið kemur í staðinn frá sveitarfélögum. Okrið á seyrulosuninni o.s.frv. Sveinn svaraði og hvatti félagsmenn til að vera vakandi um samanburð á álögum milli sveitarfélaga. Hann sagði líka að óvíst væri að rétt væri staðið að þegar seyran er losuð og hvort yfir höfuð nokkuð væri losað.

Steinar úr Munaðarnesi kom með dæmi um að allt hækkaði rafmagn, hitaveita, kalda vatnið, seyrulosunin og sorphirðan og við hefðum engan möguleika til andmæla.

Páll Jónsson þakkaði stjórn LS fyrir vel unnin störf og nauðsyn þess að halda ótrauð áfram til góða fyrir okkur sumarhúsaeigendur því alls staðar væri sótt að okkur.

Sveinn þakkaði fyrir.

Fundarstjóri gefur formanni orðið
Guðmundur formaður þakkar fundarmönnum fyrir áhugasamar umræður og skemmtilegan fund og traust sér sýnt með endurkjörinu. Þar sem Ásgeir Guðmundsson fer úr varastjórn þakkar hann honum fyrir vel unnin störf og samvinnu. Formaður lagði til við fundinn að Margrét Jakobsdóttir yrði gerð að heiðursfélaga Landssambandsins fyrir stjórnarstörf hennar og afhenti henni skjal því til staðfestingar. Þakkaði hann henni fyrir gott og ánægjulegt samstarf. Áður hafði Ásgeir fengið þá vegsemd. Fundi slitið kl. 22.25.

Fundarritari Margrét Jakobsdóttir.